Lloyd Hotel in Amsterdam

Opdrachtgever: 

Lloyd Hotel  

Omschrijving: 

Het Lloyd Hotel is een hotelgebouw op het Lloyd-complex in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam dat in opdracht van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) is gebouwd. Na gebruik als landverhuizershotel, vluchtelingenopvang, huis van bewaring, jeugdgevangenis en verzamelgebouw van kunstenaarsateliers, doet het tegenwoordig dienst als hotel. Het is een rijksmonument. De glas-in-lood ramen in het trappenhuis zijn door het Glasatelier gerestaureerd. 

Werkzaamheden: 

Voor en na restauratie

  1. www.lloydhotel.com