Zakelijk


Werkwijze

 Bij de restauratie van kostbaar cultuurhistorisch erfgoed zoals (gebrandschilderde) glas-in-lood ramen, komt veel kijken. Allereerst is het nodige vakmanschap vereist om met de kunde van vroeger en hedendaagse technieken het materiaal te bewerken. Daarnaast is een werkwijze vereist die recht doet aan een zorgvuldige (be)handeling van het materiaal en de gekozen restauratiemethode. Het Glasatelier is in ruime mate toegerust om complexe projecten met een grote omvang en een lange doorlooptijd aan te kunnen. Ramen worden op locatie uitgenomen en vervoerd naar Zoetermeer. In het atelier kan onder gecontroleerde omstandigheden worden gewerkt aan de restauratie en conservatie. Hiertoe staan speciaal ingerichte ruimtes, gereedschappen en materialen, waaronder een grote voorraad mondgeblazen, gegoten en machinaal geproduceerd glas, ter beschikking. 


Verantwoordelijkheid en deskundigheid 

Glasatelier Oud Rijswijk is een kwaliteitsglazenier met een werkwijze die gebaseerd is op grote deskundigheid, ervaring en liefde voor het vak. Het atelier zoekt duurzame maatoplossingen voor problemen waarbij gewerkt wordt volgens een verantwoordelijke en doordachte methodiek die onzorgvuldigheid uitsluit. Deze methodiek is onder meer gebaseerd op richtlijnen van vooraanstaande instituten als het I.C.N. Instituut Collectie Nederland te Amsterdam en het Technisch Comité van het Corpus Vitrearum Medii Aevi en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.de Monumentenzorg. Het Glasatelier is aangesloten bij de Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG)en is volledig gecertificeerd en gediplomeerd Glazenier. Leden van deze organisatie wisselen nieuwe technieken en ervaringen uit om de kwaliteit in het vak te verbeteren. 

Uw opdracht in de juiste handen 

Het van oorsprong Rijswijkse Glasatelier verzorgt complete beglazingsprojecten van de onderzoeksfase tot en met het plaatsen, stellen, afvoegen en nazorg van het project. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat alle technieken en werkzaamheden die worden toegepast reversibel zijn. 

Creativiteit, innovatie en traditie gaan hand in hand 

Het Glasatelier verplicht zich haar producten en diensten constant te verbeteren. Zo zijn voor het transport van glaspanelen speciale kisten ontwikkelt. De lijmen, reinigingsmiddelen, kitten en andere materialen worden zorgvuldig geselecteerd en getest. Daarbij wordt voortdurend gezocht naar betere alternatieven. Glasatelier Oud Rijswijk BV ontwerpt en vervaardigt, restaureert en conserveert en geeft bijvoorbeeld ook maatoplossingen betreffende vandalisme, energiebesparing en beperking van geluidshinder (milieuwetgeving). Zo neemt de levensduur van glas-in-lood werken enorm toe met de toepassing van voor- of achterzetglas en daalt daarmee het energieverbruik aanzienlijk. Veder kan een aanzienlijke reductie in decibellen worden gerealiseerd. Er zijn verschillende soorten voorzetglas mogelijk zoals (gehard) floatglas, gestructureerd, ontspiegeld en gelamineerd glas. De laatste soort is uiterst vandalisme bestendig en beschermt het interieur praktisch volledig tegen de invloed van UV-straling. Deze toepassing is daarom bij uitstek geschikt voor historische gebouwen en musea. Het gegarandeerde vakmanschap van Glasatelier Oud Rijswijk BV is al bij vele projecten bewezen tot zeer grote tevredenheid van vele opdrachtgevers (zie referentielijst).

Glasatelier-oud-rijswijk-zakelijk-2.jpg