Zakelijk

Bij de restauratie van kostbaar cultuurhistorisch erfgoed zoals (gebrandschilderde) glas-in-lood ramen, komt veel kijken. Allereerst is het nodige vakmanschap vereist om met de kunde van vroeger en hedendaagse technieken het materiaal te bewerken. Daarnaast is een werkwijze vereist die recht doet aan een zorgvuldige (be)handeling van het materiaal en de gekozen restauratiemethode. Het Glasatelier is in ruime mate toegerust om complexe projecten met een grote omvang en een lange doorlooptijd aan te kunnen. Ramen worden op locatie uitgenomen en vervoerd naar ‘s-Gravenzande. In het atelier kan onder gecontroleerde omstandigheden worden gewerkt aan de restauratie en conservatie. Hiertoe staan speciaal ingerichte ruimtes, gereedschappen en materialen, waaronder een grote voorraad mondgeblazen, gegoten en machinaal geproduceerd glas, ter beschikking.

Glasatelier Oud Rijswijk is een kwaliteitsglazenier met een werkwijze die gebaseerd is op grote deskundigheid, ervaring en liefde voor het vak. Het atelier zoekt duurzame maatoplossingen voor problemen waarbij gewerkt wordt volgens een verantwoordelijke en doordachte methodiek die onzorgvuldigheid uitsluit. Deze methodiek is onder meer gebaseerd op richtlijnen van vooraanstaande instituten als het I.C.N. Instituut Collectie Nederland te Amsterdam en het Technisch Comité van het Corpus Vitrearum Medii Aevi en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.de Monumentenzorg. Glasatelier Oud Rijswijk is volledig gecertificeerd en gediplomeerd glazenier.

Het van oorsprong Rijswijkse glasatelier verzorgt complete beglazingsprojecten van de onderzoeksfase tot en met het plaatsen, stellen, afvoegen en nazorg van het project. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat alle technieken en werkzaamheden die worden toegepast reversibel zijn.

Het glasatelier verplicht zich haar producten en diensten constant te verbeteren. Zo zijn voor het transport van glaspanelen speciale kisten ontwikkelt. De lijmen, reinigingsmiddelen, kitten en andere materialen worden zorgvuldig geselecteerd en getest. Daarbij wordt voortdurend gezocht naar betere alternatieven. Glasatelier Oud Rijswijk ontwerpt en vervaardigt, restaureert en conserveert en geeft bijvoorbeeld ook maatoplossingen betreffende vandalisme, energiebesparing en beperking van geluidshinder (milieuwetgeving). Zo neemt de levensduur van glas in lood werken enorm toe met de toepassing van voor- of achterzetglas en daalt daarmee het energieverbruik aanzienlijk. Veder kan een aanzienlijke reductie in decibellen worden gerealiseerd. Er zijn verschillende soorten voorzetglas mogelijk zoals (gehard) floatglas, gestructureerd, ontspiegeld en gelamineerd glas. De laatste soort is uiterst vandalisme bestendig en beschermt het interieur praktisch volledig tegen de invloed van UV-straling. Deze toepassing is daarom bij uitstek geschikt voor historische gebouwen en musea. Het gegarandeerde vakmanschap van Glasatelier Oud Rijswijk is al bij vele projecten bewezen tot zeer grote tevredenheid van vele opdrachtgevers.

Op verzoek kan ook een uitgebreid vooronderzoek verricht worden. In dit onderzoek wordt naast een technische analyse ook verslag gedaan van bijvoorbeeld de stijl, de technieken, de historie en de inhoud van de voorstellingen die op het glas zijn afgebeeld. Een advies wel of niet gecombineerd met een bestekomschrijving.
Bij een eindverslag van een glas-in-lood restauratie  wordt voor de opdrachtgever met behulp van geavanceerde beeldbewerkingsprogramma’s de uitgangssituatie, de bewerkingsfase en het eind-resultaat inclusief de toegepaste restauratie- technieken op een interactieve CD/DVD-ROM vastgelegd. Hierdoor blijft waardevolle informatie tot in detail behouden voor de toekomst.